Welcome to the official website of kasinopack!
13927489559 (M's Jiang)
Contact us
current position: Home Contact us Contact us
Dongguan kasino fiber environmental protection technology Co., Ltd  

Daniel Yu: 13829268305
Jeffery Jiang:13420918955
Li Sheng: 15272821646
Tel: 0769-87699305
Fax: 0769-85096808
Address: No. 1, CIDI fifth road, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province

Contact us
Contact us
Daniel Yu: 13829268305  
Li Sheng: 15272821646  
Tel: 0769-87699305  
Fax: 0769-85096808  
Address: No. 1, CIDI fifth road, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province